DJEČIJA NEDJELJA - VILSONOVO ŠETALIŠE

 

Povodom Dječije nedjelje već desetu godinu načelnik Novog Sarajeva, gdin Nedžad Koldžo, je organizovao manifestaciju na Vilsonovom šetalištu za učenike 2., 3., 4. i 5. razreda osnovnih škola ove općine. Nakon prigodnog kratkog programa sa raspoloženim Lilom uz kojeg su svi mališani pjevali i plesali, podijeljeni su paketići sa domaćim proizvodima uz parolu - Kupujemo i proizvodimo domaće - JAČAJMO BOSNU I HERCEGOVINU!