ANKETIRANJE UČENIKA NAŠE ŠKOLE

 

Učenici i učenice naše škole od IV do IX razreda dana 2. novembra 2016. godine učestvovali su u istraživanju o ponašanju i navikama djece na Internetu i razmišljanju njihovih roditelja o istom. Anketiranje su vršili Centar za istraživanje politike suprotstavljanju kriminalitetu (CPRC) i Save the Children. Navedeno istraživanje i anketiranje provedeno je u skladu sa etičkim kodeksom i načelima nauke uz najveće mjere zaštite prava djeteta. Kordinator navedene aktivnosti za našu školu je pedagogica Minela Zahiragić.