MEĐUNARODNI DAN TOLERANCIJE - 16. NOVEMBAR


 

Članice Novinarsko-literarne sekcij zajedno sa nastavnicom Polovina Velidom obilježile su Međunarodni dan tolerancije - 16. novembar. Za učenike naše škole pripremili su radioemisiju, prezentaciju za čas odjeljenske zajednice "Budite tolerantni jedni prema drugima" i plakat sa porukama.

Tolerancija prema drugim ljudima, vjerovanjima, idejama ili načinima života, uz uvjerenje da ono što mi mislimo, vjerujemo ili cijenimo nije nužno bolje od onoga što misle, vjeruju ili cijene drugi ljudi, temeljni je uslov za razvoj društva čiji će članovi dijeliti odgovornost za uvažavanje različitosti drugih ljudi, pa se zato i zalagati za snošljivost prema njima, a time i za bolju kvalitetu življenja svih nas.