PREZENTACIJA PROJEKTA „LIKE ZA VRŠNJAČKU EDUKACIJU“

 

Povodom obilježavanja Dana dječijih prava u našoj školi dana 23. novembra 2016. godine održana je prezentacija Projekta „Like za vršnjačku edukaciju“ u saradnji sa Fondom otvorenog društva i dodjela certifikata za učenike i učenice od šestog do devetog razreda. Grupa učenika, njih 45 u proteklim mjesecima zajedno sa projektnim timom (Jasna Nikšić, Zineta Kolašinac, Belma Kepeš, Alma Prijović, Mervana Čuturić i Minela Zahirović) prošli su niz radionica iz četiri oblasti:

• Prevencija vršnjačkog nasilja

• Zdravi životni stilovi

• Aktivizam i volonterizam

• Pisanje projekata

Prezentaciji Projekta „Like za vršnjačku edukaciju“ prisustvovali su Načelnik općine Novo Sarajevo, gospodin Nedžad Koldžo, pomoćnik načelnika, gospodin Faruk Pršeš (Služba za društvene djelatnosti Općina Novo Sarajevo), direktori osnovnih škola „Grbavica I“, Behaudin Selmanović“ i „Mehmedalija Mak Dizdar“, predstavnici RPZ (Rad policije u zajednici), predstavnici kantonalnog Vijeća roditelja, predstavnici lokalne zajednice i predstavnici Vijeća roditelja naše škole. Učenici koji su prošli edukaciju i dobili certifikate će u narednom periodu svoja stečena znanja i vještine dijeliti sa svojim vršnjacima. „Nikada ne podcjenjujte mogućnost da mala grupa ljudi može da promijeni svijet. Zapravo, oni su jedini to do sada činili.“