SVJETSKI DAN BORBE PROTIV AIDS-A 1. DECEMBAR

 

Članovi i voditelji sekcija Prva pomoć i Crveni križ obilježili su 1. decembar - Svjetski dan borbe protiv AIDS-a edukativnim prezentacijama o načinima na koji se prenosi ova bolest. Spriječavanje daljeg širenje HIV infekcije dovodi do smanjenja broja novih infekcija (tzv. pozitivna prevencija). Edukacija je održana u svakom odjeljenju naše škole. Učenici i uposlenici naše škole su od članova navedenih sekcija dobili crvenu traku kao simbol Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a koja odražava svijest o postojanju HIV/AIDS-a kao i podršku osobama koje žive sa HIV-om.

Vrijednosti ljudskog života moraju biti iste u cijelom svijetu.