PRIGODNI EDUKATIVNI POKLONI ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA


 

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, resorni ministar Elvir Kazazović uručio je dana 9. decembra 2016. godine  prigodne edukativne poklone za 114 učenika osnovnih i srednjih škola  Kantona Sarajevo koji su se istakli svojim zalaganjima u nastavnim i vannastavnim aktivnostima, promociji škole i realizaciji različitih projekata. Učenica naše škole Edna Bašić IX2  prisustvovala je navedenoj dodjeli i primila prigodni edukativni poklon za svoje zalaganje u redovnoj nastavi i vannastavnim aktivnostima (dodatna nastava), te postignutim rezultatima na školskim i općinskim takmičenjima.

Čestitamo Edni Bašić  i želimo mnogo uspjeha u narednim takmičenjima, a ostalim učenicima i učenicama naše škole poručujemo da vrijedno rade  jer svaki trud bude pohvaljen i nagrađen.