ZAVRŠNA MANIFESTACIJA PROJEKTA „DOBRE PRAKSE“

 

Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine je 9.12.2016. godine u Domu mladih Skenderija organizirao završnu manifestaciju Projekta „Dobre prakse“. Projekat se realizira već tri godine i ukupno je obuhvatio 30 osnovnih škola u Bosni i Hercegovini. Naša škola je također učestvovala u toj manifestaciji i predstavila se Projektom „Like za vršnjačku edukaciju“, te tako doprinijela promociji dobrih praksi u obrazovanju.

Cilj svih projekata bio je uvođenje novih, inovativnih praksi u obrazovanje, poticanje učenja kritičkim mišljenjem, te doprinijeti razmjeni iskustava i usvajanju novih nastavnih metoda.

Svaka škola je napravila pano o projektu, koji je bio izložen tokom održavanja panel diskusija, kako bi posjetioci mogli vidjeti na koji način će projekat biti primijenjen u školi i zajednici, kao i koja je vizija projekta.