DANI SIGURNOG INTERNETA

 

Povodom Dana sigurnog Interneta učesnici Projekta „Like za vršnjačku edukaciju“, dana 9. i 10. februara 2017. godine u prostorijama naše škole pripremili su video na temu „Kako sigurno koristiti internetske usluge?“ i prezentaciju „Ovisnost o Internetu“ za učenike i učenice od šestog do devetog razreda.
Nakon prezentacije urađena je anketa „Da li sam ovisnik/ovisnica o Internetu?, a poslije je uslijedila diskusija rezultata ankete.