ZAŠTITA OD MINA

 

Našu školu posjetili su pripadnici EUFOR-a, LOT NOVO SARAJEVO, dana 6. i 13. februara 2017. godine i održali predavanje za učenike i učenice. Pripadnici EUFOR-a (Stanislav Tomko, Luboslav Kapitančik, te prevodilac i instruktor Izet Eljšani) govori su o sljedećim temama Minska situacija u BiH, Šta su mine?, Vrste mina, Kako se zaštititi od mina?. Pripadnici EUFOR-a pokazali su prisutnim učenicima i učenicama modele mina i ubojitih sredstava.