SVEČANO OTVARANJE KABINETA ZA PRIRODNE NAUKE

 

Naša škola bogatija je za još jedan savremeno opremljeni kabinet. Dana 28. marta 2017. godine upriličeno je svečano otvaranje novoopremljenog kabineta prirodnih nauka te prezentiranje ogleda. U izvođenju nastave iz prirodnih predmeta važnu ulogu ima eksperimentalna nastava. Kroz laboratorijski rad najpotpunije i najdosljednije ostvaruje se princip očiglednosti koji utiče na motivaciju te razvija interes za izučavanje prirodnih nauka.
Načelniku Općine Novo Sarajevo, gospodinu Koldži Nedžadu, nastavnici Prijović Almi i učeniku Čelik Benjaminu IX2 pripala je čast da presijeku vrpcu i kabinet sa najmodernijom opremom za izvođenje nastave iz predmeta Hemija, Fizika i Biogija predaju učenicima i učenicama naše škole za sticanje novih znanja, vještina i sposobnosti primjenjivih u svakodnevnom životu.
Nakon demonstracije ogleda koje su pripremili nastavnici i učenici uručene su zahvalnice za pomoć i podršku gospođici Islamović Berini i gospodinu Camovići Aldinu predstavnicima firme „Micom BH“, na učešću u realizaciji Projekta „Eksperimentalna nastava“. Zahvalnicu je uručila učenica devetog razreda naše škole Edna Bašić. Gospodinu Camović Aldinu, direktoru firme“ Micom“ i roditelju naše škole Zahvalnicu je uručio član sekcije Mladi fizičari Čelik Benjamin za nesebičan doprinos i aktivno učešće u životu i radu škole.
Načelniku Općine Novo Sarajevo, gospodinu Koldži Nedžadu uručena je Zahvalnica za nesebičnu podršku i pomoć, čovjeku koji je sve bitne datume za našu školu obilježio zajedno s nama i uvijek bio i danas je naša najveća podrška u radu i životu škole. Zahvalnicu je uručio Ahmed Kantardžić, predstavnik učenika razredne nastave, uspješni sportista, ali i učenik koji pokazuje interesovanja i afinitete za prirodne nauke.
Prisutnim gostima, nastavnicima i učenicima obratio se gospodin Koldžo Nedžad zahvalio za uručenu Zahvalnicu i poželio učenicima i nastavnicima uspješan rad u savremeno opremljenom kabinetu za prirodne nauke.