PROLJETNI IZLET

 

Učenici i učenice naše škole od petog do devetog razreda posjetili su nekoliko zanimljivih destinacija, dana 20. maja 2017. godine, te na taj način realizovali proljetni izlet planiran Godišnjim planom i programom za školsku 2016/17. godinu. Učenici i učenice osmog i devetog razreda zajedno sa svojim razrednicima posjetili su Memorijalni centar i mezarje u Potočarima, te prisustvovali historijskom času o dešavanjima u Srebrenici (1992-1995) i položili cvijeće na Spomen - ploču (Srebrenica, juli 1995).
Učenici i učenice šestog razreda posjetili su izletište Bijambare, a učenici i učenice petog i sedmog razreda ovaj dan proveli su u Ajdinovićima koji je za njih bio rekreativni.