DJEČIJOM LJUBAVLJU GRADIMO SVIJET

 

Kako bismo pokazali šta je sve urađeno u školske 2016/17. godini na vannastavnim aktivnostima upriličena je priredba „Dječijom ljubavlju gradimo svijet“ dana 6. juna 2017. godine. Svoj rad predstavile su sljedeće sekcije: Dramska sekcija - mlađi (Dalida Tantula) – dramski prikaz „Crvenkapica“, Hor (Amra Kadrić), Dramska sekcija – stariji (Belma Kepeš) – monodrama „Djetinjstvo“, Ritmička sekcija (Mervana Čuturić), Muzička sekcija – mlađi (Alma Ljajić), Recitatorska sekcija (Belma Kepeš) - recital „Mi djeca“ i Hor (Nermin Ploskić) „Himna škole“.
Predmetni nastavnici uručili su diplome učenicima i učenicama koji su osvojili prva tri mjesta na školskom takmičenju iz predmeta: Geografija, Matematika, Fizika, Tehnička kultura, Njemački jezik, Engleski jezik. Pedagog-psiholog škole Mirsada Hadžić uručila je diplome učenicima koji su učestvovali i postigli zapažene razultate na općinskim takmičenjima, a direktorica škole Jasna Nikšić je najuspješnijim maturantima, odnosno učenicima koji su od trećeg do devetog razreda imali odličan uspjeh uručila diplome (Edna Bašić, Aiša Kantardžić i Čelik Benjamin). Učenicama Bihorac Edni IX-1 i Berilo Adni IX-2 uručene su pohvale za učešće i doprinos u vannastavnim aktivnostima.
Almedina Glođo, profesorica likovne kulture uručila je prigodne nagrade za učenike i učenice koji su učestvovali na konkursu za likovne radove na temu „Dječijom ljubavlju gradimo svijet“ i osvojili prva tri mjesta.
Učenici od I do IV razreda:
1. mjesto – Ahmed Kantardžić IV-2
2. mjesto – Amina Čustović III-2
3. mjesto – Nejla Balović II-1
Učenici od V do VII razreda
1. mjesto – Nadir Dizdarević VI-1
2. mjesto – Mirnes Salčin VI-2
3. mjesto – Emina Šenderović VII-1
Učenici VIII i IX razreda
1. mjesto – Sumeja Dardagan VIII-2
2. mjesto - Esma Džaka VIII-2
3. mjesto - Azra Lilić VIII-2
Čestitamo učenicima i učenicama koji su zajedno sa predmetnim nastavnicima vrijedno radili i postigli uspjeh u ovoj školskoj godini, a u narednoj im želimo još više uspjeha.