SEMINAR „EDUKACIJA I REHABILITACIJA OSOBA SA RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA“

 

U Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju 04.10.2016. godine održan je seminar na temu Edukacija i rehabilitacija osoba sa razvojnim teškoćama kojem su prisustvovale profesorice razredne nastave, Mervana Čuturić, Sanela Jahić-Salispahić i Amela Ratković. Na seminaru je prezentiran niz aktuelnih tema: ˝Značaj i uloga znakovnog jezika u edukaciji i rehabilitaciji osoba s oštećenjem sluha˝,  ˝Fizikalna terapija u rehabilitaciji osoba s razvojnim teškoćama˝, ˝Okupaciona terapija osoba s oštećenjem sluha˝, ˝Izazovi inkluzivnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo˝, ˝Uloga porodice u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa razvojnim teškoćama˝, ˝Nutritivna terapija djece sa razvojnim teškoćama˝, ˝Programiranje kao inhibicija normalnog dječijeg razvoja i prezentiran je elektronski rječnik Znakovni jezik u 40 lekcija˝.