NAVIKU USVOJIMO – EE OTPAD ODVOJIMO  

 

Krajem septembra 2017. godine započeo je novi projekat “Naviku usvojimo – EE otpad odvojimo“ koji provodi COOR (Centar za okolišno održivi razvoj) Sarajevo  čiji je sveukupni cilj doprinijeti poboljšanju stanja okoliša i selektivnom prikupljanju otpada u Općini Novo Sarajevo.
Naša škola je jedna od aktivnih učesnica ovog projekta. U utorak, 5.12.201.g . članovi sekcija Ekološko –demokratski tim i Mladi ekolozi učestvovali su na Eko sajmu koji je održan u Centru za mlade. Na pripremljenom štandu izložili su materijale koji su pokazivali primjere dobre prakse , a koji su realizovani u toku rada sekcija. Učenicu su i na sceni izveli igrokaz pod nazivom „Mali čuvari, velike planete“ Ovo je bila još jedna od aktivnosti članova sekcije u cilju poboljšanja ekološke svijeti učenika ali i odraslih.