PODRŠKA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU KROZ IZRADU DIDAKTIČKIH MATERIJALA

 

Dana, 21.12.2017. u 17:00 časova u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo održana je svečanost povodom završetka projekta „Podrška inkluzivnom obrazovanju kroz izradu didaktičkih materijala“.
Učenici naše škole uzeli su učešće u projektu koje je organizovalo Udruženja za podršku i socijalizaciju osoba sa posebnim potrebama „Zajedno naprijed“, a koji je finansijski podržala Općina Novo Sarajevo.
Jedan od ciljeva je bio poboljšanje uslova rada u vrtićima i osnovnim školama upotrebom didaktičkih materijala.
Učenicima i školama učesnicama su uručene diplome i zahvalnice, kao i određene nagrade. Dodijeljen je didaktički materijal koji će koristiti naši najmlađi učenici u produženom boravku, kao i mašine za rad u kabinetu za tehničku kulturu.
Čestitamo našim učenicima i nastavnici Editi Čaušević.