PROLJETNI IZLET

 

Učenici i učenice naše škole od petog do devetog razreda posjetili su nekoliko zanimljivih destinacija, dana 13. oktobra 2017. godine, te na taj način realizovali jesenji izlet planiran Godišnjim planom i programom za školsku 2017/18. godinu. Učenici i učenice petog razreda posjetili su izletište Bijambare, a učenici i učenice od šestog do deveog razreda ovaj dan proveli su u Ajdinovićima koji je za njih bio rekreativni.