POSJETA MEMORIJALNOM CENTRU 1. SLAVNE – 111. VITEŠKE BRIGADE ARMIJE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Grupa učenika naše škole, u pratnji nastavnika historije, posjetili su Memorijalni centar 1. Slavne – 111. Viteške brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine dva puta: u utorak 20. novembra 2018. godine i u četvrtak 22. novembra 2018. godine, na Trgu heroja, broj 12, u Novom Sarajevu. Posjete su organizirane povodom obilježavanja 26. godišnjice 1. Slavne – 111. Viteške brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine, koja je formirana 5. decembra 1993. godine.
Posjete su realizirane u saradnji sa Udruženjem 1. Slavne – 111. Viteške brigade i Općine Novo Sarajevo. Tokom posjete učenici su imali priliku da razgledaju izložbu o ratnom putu ove brigade, uz komentar predsjednika Udruženja Nusreta Aganovića. Nakon razgledanja izložbe učenici su prisustvovali historijskom času o ratnom putu ove brigade i o zbivanjima u Sarajevu i Bosni i Hercegovini u periodu od aprila 1992. do novembra 1995. godine.
Predavači na historijskim časovima bili su ratni komandanti brigade, bataljona i četa iz proteklog rata. Prvi dan posjete, historijski čas održao je pukovnik ARBiH Remzija Mandal, a u četvrtak historijski čas održao je general ARBiH Habib Idrizović.
Učenicima je organiziran besplatan prijevoz i ulaz u Memorijalni centar.
AUTOR:
ISO KARALIĆ