“PUTUJUĆE BIBLIOTEKE NA KAMILI I MAGARCU”

 

U sklopu projekta “Upoznajmo našu školsku biblioteku”, u koji su uključeni svi razredi naše škole, u periodu od 30. 1. do 20. 02. 2019. godine, bibliotekarka Saliha Kaliman je posjetila razrede: V1, V2, VI1, VI2, VII1 i VII2 te održala predavanje na temu “Putujuće biblioteke”. Učenici su imali priliku pogledati i kratke dokumentarne filmove o putujućim bibliotekama na kamili i magarcu. Upoznali su način na koji njihovi vršnjaci u Južnoj Americi i Africi čitaju knjige te šta za njih one predstavljaju. Na samom kraju izrazili zadovoljstvo jer su naučili mnogo zanimljivih i novih stvari.
Saliha Kaliman, bibliotekarka