REVIJA KULTURNO- UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA

 

Povodom Dana Općine Novo Sarajevo održana je Revija kulturno umjetničkog stvaralaštva (8.5.2019.) Našu školu predstavljale su Folklorna i Ritmička sekcija pod vodstvom Tantula Dalide i Čuturić Mervane.