TREĆA "PRIČOPRIČAONICA"

 

Na trećem druženju "Pričopričaonice", 30. 5. 2019. godine, upoznali smo kulturu usmenog pripovijedanja naroda Mongolije uz prikazivanje dokumentarnog filma "Nomadi Mongolije". Pripovijedali smo i čitali narodne priče: "Sedam sunaca", "Priča o Morin-Khuru", "Lijena sova" itd. Čitajući i slušajući narodne priče, učili smo zajedno o mongolskom načinu poštivanja prirode i životinja, te ljubavi prema bližnjima.