DAN UJEDINJENIH NACIJA – 24. OKTOBAR


 

Povodom 24. oktobra – Dana ujedinjenih nacija, sekcija Role-play uradila je plakat i postavila ga u holu škole. Plakat sadrži osnovne informacije o osnivanju i djelovanju organizacije Ujedinjenih nacija. Osim toga, na plakatu se nalaze slike i simboli ove organizacije. Kratki tekstovi sa nazivima glavnih tijela UN kompletiraju sliku o glavnim zadacima organizacije.