"AGNESA I HRABREN"


 

Učenici i učenice OŠ "Velešićki heroji" sa nastavnicom Polovina Velidom, dana 4. oktobra 2019. godine posjetili su Dječiju kuću Novo Sarajevo i prisustvovali predstavi "Agnesa i Hrabren"