NACIONALNI DAN SVJESNOSTI O BIBLIOTEKAMA


 

Naša školska biblioteka obilježila je 25. oktobar 2019. godine – “Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama”. Ciljna grupa ove godine su bili roditelji naših učenika. Realizirano je “Pozdravno pismo roditeljima!” – pismo koje smo napisali u cilju edukativnog rada sa roditeljima na poticanju čitanja i navike dolaska učenika u školsku biblioteku. Cilj je bio podsjetiti roditelje na važnost njihove saradnje, te podrška kada je u pitanju ohrabrivanje učenika u čestim posjetama školskoj biblioteci. Samo udruženim nastojanjem moguće je ostvariti zajednički nam cilj, a to je odgoj aktivnog i odgovornog čitatelja. Pismo je proslijeđeno svim razrednicima/icama, pa je realirirano i kao tema roditeljskog sastanka. Također, naše školska bibliotekarka će prisustvovati nekim od roditeljskih sastanaka u nastavku školske 2019./2020. škl. god., pa će i u neposrednom razgovoru sa roditeljima raditi na podizanju svijesti o važnosti i ulozi biblioteke u kvalitetnom obrazovanju.