PARTNERSTVO ŠKOLE I RODITELJA

 

Osim pojedinačnih informacija koje roditelj dobiva, saradnja sa školom pomaže roditeljima i nastavnicima u educiranju o odgoju djece. To smo ove školske godine i realizovali inovativnom posjetom medicinske radnice, Bašović Aldine, u IV - 2 razredu. Gospođa Bašović Aldina je zdravstveni radnik, ali i roditelj učenika ovog odijeljenja. U dogovoru sa učiteljicom Adisom Begović -Karahodža organizovana je edukativna radionica, na času odjeljenske zajednice, gdje je gospođa Bašović učenike uspješno upoznala sa zanimanjem medicinski radnik, te ispunila zadatak i odgovarala na dječija znatiželjna pitanja iz struke i šire. Nadamo se da će se učešća roditelja i uspješna saradnja roditelja i škole nastaviti i u narednom periodu.