ZAVRŠNA MANIFESTACIJA PROJEKTA „JAČANJE PARTNERSTVA – MLADI U AKCIJI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI“

 

U organizaciji Udruženja „Centar za okolišno održivi razvoj – COOR Sarajevo” u Srednjoj školi za okoliš i drvni dizajn, 19.12.2019. godine, održana je završna manifestacija projekta “Jačanje partnerstva – Mladi u akciji za zaštitu okoliša i prirodnih vrijednosti“.
Ovom prilikom, učenici naše škole fokusirali su se na njihov angažman u proteklom periodu i ukazali na okolišne probleme u Parku šuma Hum.
Sveukupni cilj projekta Udruženja „Centar za okolišno održivi razvoj – COOR Sarajevo” je doprinijeti poboljšanju stanja okoliša i jačanju partnerstva za zajedničke akcije u Općini Novo Sarajevo.