PREDAVANJE O OPASNOSTI OD MINA I NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA

 

U ponedjeljak, 10.2.2020.predstavnici EUFOR-a su u našoj školi održali predavanje za učenike VIII I IX razreda. Cilj predavanja bio je da učenike upozore na opasnosti od mina i educiraju ih o pravilnim načinima postupanja u slačaju da pronadju neka od zaostalih neeksplodiranih ubojnih sredstava.