Bazar povodom Dana žena


 

U našoj školi je otvoren bazar povodom Dana žena u periodu od 5.2.do 9.2.2020.godine. Još jedna uspješna suradnja sa kolegicama Glođo Almedinom,  Hasanagić Lejlom, Jasarević Elvirom i Saric Edinom.