SEPTEMBAR U BIBLIOTECI

 

U cilju kontiniuiranog osposobljavanja učenika/ica za samostalno korištenje usluga biblioteke, odgovornog odnosa prema knjizi te stvaranja aktivnih čitalačkih navika, u septembru nove, 2019/2020. školske godine, realizirano je niz aktivnosti u saradnji sa nastavnim osobljem. Kao i prethodne školske godine, uključeni su svi razredi naše škole.
Predavanja i radionice, u organizaciji školske biblioteke, realizirani u šest edukativnih projekata, prilagođeni su uzrastu učenika, i to:
- Edukacija učenika o ulozi školske biblioteke: Origami bookmark (radionica za učenike I razreda)
- Razvijanje odgovornog odnosa prema knjizi: Japanski omoti za knjige (prezentacija i edukativna radionica za učenike II razreda)
- Anatomija knjige i projekcija animiranog filma Fantastične leteće knjige (prezentacija za učenike III i IV razreda)
- Osamostaljivanje učenika/ica za samostalno pretraživanje bibliotečkog fonda: Lov na knjigu! (radionica i prezentacija za učenike V i VI razreda)
- Medijska pismenost: Znanje na klik/Wikipedia (prezentacija za učenike VII razreda)
- Razvijanje kritičkog pristupa medijskim informacijama i radionica: Lažne vijesti! (radionica i prezentacija za učenike VIII i IX razreda)