EKSTERNA MATURA

ŠKOLSKA 2016/2017. GODINA

OGLASNA PLOČA

Obavještenje

Shodno Kalendaru aktivnosti koji je donio ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, predviđeno je da se eksterna matura polaže 19. i 20. juna 2017. godine.
S tim u vezi, obavještavamo Vas da će se eksterna matura realizirati prema sljedećem rasporedu: 

Datum  Predmet  Vrijeme 
19.6.2017.  Engleski/Njemački jezik 10:00
20.6.2017.  Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost   10:00 
20.6.2017.  Matematika 13:00 

DOPIS - REALIZACIJA POLAGANJA EKSTERNE MATURE

DETALJNE UPUTE O REALIZACIJI TESTA IZ PREDMETA ENGLESKI/NJEMAČKI JEZIK