EKSTERNA MATURA

ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA

OGLASNA PLOČA

OBAVJEŠTENJE

KALENDAR POLAGANJA EKSTERNE MATURE

Predmet Dan Datum Vrijeme
Bosanski jezik i književnost srijeda 19.6.2019. godine 9:00
Engleski jezik srijeda 19.6.2019. godine 12:00
Matematika četvrtak 20.6.2019. godine 10:00

Spisak učenika koji polažu ispite iz eksterne mature

Bosanski jezik i književnost

Engleski jezik i kniževnost

Matematika