EKSTERNA MATURA

ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA

REZULTATI MATURE

60% Complete

PRAVILNIK O POLAGANJU EKSTERNE MATURE

60% Complete

 

Na osnovu člana 66. stav (2) Zakona o organizaciji organa uprave Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05) član 25. stav (6) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:10/04, 21/06, 26708, 31/11 i 15/13) ministar za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo donosi

Pravilnik o polaganju eksterne mature

Više...

Pravilnik o izmjenama pravilnika o ploaganju eksterne mature

Više...