Dan pismenosti

Admin
Praznik


UNESCO-ova tema za obilježavanje Međunarodnog dan pismenosti 2020. usredotočuje se na cjeloživotno učenje u krizi COVID-19, s naglaskom na ulogu nastavnika i prilagođavanje drugačijem načinu podučavanja u novonastaloj situaciji. Intenzivno nastavljamo da radimo ono što smo i u periodu prije pandemije - razvijanje digitalnih kompetencija nastavnika ali i učenika. “Moramo ulagati u nastavnike kako bi se mogli prilagoditi nastavi u različitim uvjetima odgojno-obrazovnog rada!” (UNESCO, 2020)O ŠKOLI

Osnovna škola „Velešićki heroji“ sagrađena je 1998. godine. Radovi na izgradnji škole započeli su 24.8.1996. godine.
Osnivač škole je Općina Novo Sarajevo. Upisana u registar škola br. 05-610-43/98. Registrirana je kod Kantonalnog suda Sarajevo broj rješenja: UF/I 2681/96 od 1.12.1998. godine. Registarski broj subjekta upisa: 2-14.