>


"Lutkarska predstava: Dječja prava 2021."

Admin
Praznik


U susret obilježavanju Dana dječjih prava, Lutkarska sekcija je izvela predstavu za sve učenike i učenice od I do IV razreda. Predstavu smo snimili, pa je sada možete pogledati i vi!O ŠKOLI

Osnovna škola „Velešićki heroji“ sagrađena je 1998. godine. Radovi na izgradnji škole započeli su 24.8.1996. godine.
Osnivač škole je Općina Novo Sarajevo. Upisana u registar škola br. 05-610-43/98. Registrirana je kod Kantonalnog suda Sarajevo broj rješenja: UF/I 2681/96 od 1.12.1998. godine. Registarski broj subjekta upisa: 2-14.