DOBRODOŠLI DRAGI ĐACI PRVACI!

Admin
Doček


Tople riječi dobrodošlice đacima prvacima uputio je direktor škole Kenan Trebinjac, sa željom da im školski dani budu bezbrižni i uspješni. Predstavljene su i učiteljice prvog razreda: Alma Ljajić I-1 i Adisa Begović-Karahodža I -2.
Đacima, prvacima, u učionicama se pridružio i načelnik Općine Novo Sarajevo, gospodin Nedžad Koldžo sa saradnicima i učenicima uručio poklone, te poželio puno uspjeha u školovanju.
Ovom prilikom se zahvaljujemo svima koji su izmamili osmijeh na dječijim licima i učinili da im ovaj važan dan ostane u najljepšem sjećanju. SRETAN POČETAK NAŠI DRAGI PRVACI!O ŠKOLI

Osnovna škola „Velešićki heroji“ sagrađena je 1998. godine. Radovi na izgradnji škole započeli su 24.8.1996. godine.
Osnivač škole je Općina Novo Sarajevo. Upisana u registar škola br. 05-610-43/98. Registrirana je kod Kantonalnog suda Sarajevo broj rješenja: UF/I 2681/96 od 1.12.1998. godine. Registarski broj subjekta upisa: 2-14.