„HVATAČI SUNCA“

Admin
Praznik


„Hvatači sunca“ ovomjesečna je tema u okviru projekta “Zelena STEAM biblioteka” u organizaciji školske biblioteke, s ciljem poticanja istraživanja, kritičkog mišljenja, čitanja i pripovijedanja. Učenici produženog boravka pravili su hvatače sunca od prvih proljetnih biljki kao i materijala koje su reciklirali. Pripovijedali smo bajku “Magični hvatač sunca”. Iste smo pretvorili u čestitke za Dan žena, pa su naši mozaici od cvijeća pripovijedali priču onima kojima smo ih poklonili.O ŠKOLI

Osnovna škola „Velešićki heroji“ sagrađena je 1998. godine. Radovi na izgradnji škole započeli su 24.8.1996. godine.
Osnivač škole je Općina Novo Sarajevo. Upisana u registar škola br. 05-610-43/98. Registrirana je kod Kantonalnog suda Sarajevo broj rješenja: UF/I 2681/96 od 1.12.1998. godine. Registarski broj subjekta upisa: 2-14.