Međunarodni dan školskih biblioteka i Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama 2020.

Admin
Praznik


U povodu obilježavanja Međunarodnog dana školskih biblioteka i Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama 2020., a u saradnji sa pedagoško-psihološkom službom, pripremili smo malu info radionicu: “Kako i zašto čitati/pripovijedati svojoj djeci” za roditelje učenika od I-V r. ali i sve zainteresovane. Krcate knjigama i uvijek otvorene nam bile naše školske biblioteke!O ŠKOLI

Osnovna škola „Velešićki heroji“ sagrađena je 1998. godine. Radovi na izgradnji škole započeli su 24.8.1996. godine.
Osnivač škole je Općina Novo Sarajevo. Upisana u registar škola br. 05-610-43/98. Registrirana je kod Kantonalnog suda Sarajevo broj rješenja: UF/I 2681/96 od 1.12.1998. godine. Registarski broj subjekta upisa: 2-14.