MEĐUNARODNI DAN PORODICE 2021. – „Moja porodica je moj siguran krov“

Admin
Radionica


Odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Međunarodni dan porodice se obilježava širom svijeta, svake godine 15 maja. I mi smo u organizaciji pedagoško-psihološke službe obilježili ovaj bitan datum. Pedagogica Minela Zahiragić Kaljić je s učenicima produženog boravka razgovarala o bitnosti porodice i šta za njih ona predstavlja. Skrenula je im je pažnju da su porodice različite te da mogu biti u raznim sastavima. Porodica i škola su najbitnijie u životu svakog djetata, zato trebaju biti srodne i „siguran krov“ za svako dijete. Učenici su potom u radionici likovnog izražavanja oslikali zidove kuće, izrađene reciklažom materijala, kao simbolu porodice. Kako je sve izgledalo, pogledajte u galeriji fotografija.O ŠKOLI

Osnovna škola „Velešićki heroji“ sagrađena je 1998. godine. Radovi na izgradnji škole započeli su 24.8.1996. godine.
Osnivač škole je Općina Novo Sarajevo. Upisana u registar škola br. 05-610-43/98. Registrirana je kod Kantonalnog suda Sarajevo broj rješenja: UF/I 2681/96 od 1.12.1998. godine. Registarski broj subjekta upisa: 2-14.