>


"DAN ŽENA 2021. - IZUZETNE ŽENE BIH"

Admin
Praznik


Mogu li fotografije da "ožive"? Mogu! U povodu Dana žena u izdanju školske biblioteke, napravili smo video koji promoviše izuzetne žene iz historije BiH. Koristeći aplikaciju "Deep Nostalgia" oživjeli smo fotografije, koje sada postoje kao kratki videi. Uživajte i saznajte više o slavnim bh. ženama koje su zadužile mnoge generacije svojim uspjesima.O ŠKOLI

Osnovna škola „Velešićki heroji“ sagrađena je 1998. godine. Radovi na izgradnji škole započeli su 24.8.1996. godine.
Osnivač škole je Općina Novo Sarajevo. Upisana u registar škola br. 05-610-43/98. Registrirana je kod Kantonalnog suda Sarajevo broj rješenja: UF/I 2681/96 od 1.12.1998. godine. Registarski broj subjekta upisa: 2-14.