Svjetski dan pripovijedanja 2021. – „Pripovijedanje kamenjem“

Admin
Radionica


Svjetski dan pripovijedanja 2021. obilježili smo praveći set „Pričljivo kamenje“, koje je sada dragocjen dio inventara naše školske biblioteke. Kada pandemija prođe i svi se vratimo u školske klupe, očekuje nas mnoštvo zanimljivih priča. Savladavanje i vježbanje pripovijedanja jedna je od najbitnijih i najzahtjevnijih obrazovnih ciljeva. Kao vrlo složeno spontano govorenje zahtijeva uklopljenost lingvističkih, kognitivnih i socijalnih sposobnosti. Direktno je povezano s razvojom: inteligencije, kreativne govorne aktivnosti, kritičkog mišljenja, pozitivnih emocija, te aktivnim radom mašte i posmatranjem. „Pripovijedanje kamenjem“ je veoma zanimljiva tehnika koja pruža mnoštvo mogućnosti za igru i vježbu. Može poslužiti i kao društvena igra u kojoj će sudjelovati cijela porodica. Nije ogranično samo na kreiranje i pripovijedanje priča za djecu, već i za odrasle. Elemente priče birate sami, iscrtavajući ih na kamenju ili reciklirajući stare udžbenike. Cilj je ispričati priču koristeći zadate ili slobodno izabrane motive, tako da oni predstavljaju element od značaja u priči. Uostalom, i pravila postavljate sami. Pred vama je izazov – ispričajte priču koristeći motive koje smo za vas napravili, ali, morate ih u jednoj priči iskoristiti sve! Zabavite se!O ŠKOLI

Osnovna škola „Velešićki heroji“ sagrađena je 1998. godine. Radovi na izgradnji škole započeli su 24.8.1996. godine.
Osnivač škole je Općina Novo Sarajevo. Upisana u registar škola br. 05-610-43/98. Registrirana je kod Kantonalnog suda Sarajevo broj rješenja: UF/I 2681/96 od 1.12.1998. godine. Registarski broj subjekta upisa: 2-14.