„RAM ZA PRIRODU PRIČA PRIČE“

Admin
Radionica


„Ram za prirodu priča priče“ ovomjesečna je tema u okviru projekta “Zelena STEAM biblioteka” u organizaciji školske biblioteke, s ciljem poticanja istraživanja, kritičkog mišljenja, čitanja i pripovijedanja. Okvir za priču napravili smo reciklažom komada kartona. Uvijek u radionicama koristimo ostatke starog papira jer ponovna upotreba materijala jedna je od malih stvari koje svi možemo učiniti kako bismo pomogli okolišu. Kada izrežete okvir, sve što trebate je iznijeti ga vani i okrenuti prema nebu, drveću, cvijeću ili travi. Slika koju vidite ili “napravite” unutar okvira mijenja se dok pomičete papir. Pripovijedajte je. Okvir je pomogao učenicima/icama da se fokusiraju i izdvoje iz mase ono što im se učinilo zanimljivim, te da pripovijedaju ono što vide. Prekrasno je iznova vidjeti i upoznati sve prirodne uzorke, oblike i boje.O ŠKOLI

Osnovna škola „Velešićki heroji“ sagrađena je 1998. godine. Radovi na izgradnji škole započeli su 24.8.1996. godine.
Osnivač škole je Općina Novo Sarajevo. Upisana u registar škola br. 05-610-43/98. Registrirana je kod Kantonalnog suda Sarajevo broj rješenja: UF/I 2681/96 od 1.12.1998. godine. Registarski broj subjekta upisa: 2-14.