"Šumske priče u tegli"

Admin
Radionica


„Šumske priče u tegli“ ovomjesečna je tema u okviru projekta “Zelena STEAM biblioteka” s ciljem poticanja istraživanja, kritičkog mišljenja, čitanja i pripovijedanja. Učenici produženog boravka pravili su male biljne terarije u tegli, koristeći se biljkama i materijalima koje su pronašli u prirodi: mahovina, lišaj, šišarike, kamenje. Tako smo danas istraživali čulom vida, dodira i mirisa. Pripovijedali smo o promjenama u prirodi i životinjama te se prisjećali naših najzanimljivih šumskih dogodovština. Vrtove u tegli smo ostavili na prozoru da “pripovijedaju” naše šumske priče.O ŠKOLI

Osnovna škola „Velešićki heroji“ sagrađena je 1998. godine. Radovi na izgradnji škole započeli su 24.8.1996. godine.
Osnivač škole je Općina Novo Sarajevo. Upisana u registar škola br. 05-610-43/98. Registrirana je kod Kantonalnog suda Sarajevo broj rješenja: UF/I 2681/96 od 1.12.1998. godine. Registarski broj subjekta upisa: 2-14.