VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

ŠKOLSKA 2017/2018. GODINA

DODATNA NASTAVA

60% Complete

DOPUNSKA NASTAVA

60% Complete

SEKCIJE

 

 

 

Poštovani roditelji!

Na ovoj stranici možete dobiti obavijest o terminu održavanja sekcija.

TERMINI ODRŽAVANJA SEKCIJA U SMJENI UČENIKA I-1, II-1, III-1, IV-1, VI-1, VI-2, VII-1, VIII-1
SEKCIJA

VODITELJ SEKCIJE

DANI U

SEDMICI

SAT
Dramsko-recitatorska (stariji) Belma Kepeš
Ekološko-demokratski tim Alma Prijović utorak 13:10-14:00
Historijsko-geografska sekcija Iso Karalić ponedjeljak 13:10-14:00
Mladi hemičari Aida Mujezinović utorak 13:10-14:00
Role play (mlađi) Mirsad Korić srijeda 12:25-13:10
Šahovska sekcija Iso Karalić četvrtak 13:10-14:00
Hor
Likovno-kreativna Almedina Glođo ponedjeljak 13:10-14:00
Folklor Nejra Solak četvrtak I smjena 12:20-13:50
Dramska (mlađi) Edina Sarić srijeda 12:00-13:30
Literarno recitatorska (mlađi) Jasminka Hadžić srijeda II smjena 12:20-13:50
Muzička sekcija Alma Ljajić utorak 12:20-13:50
Vokalna grupa Amra Kadrić četvrtak i petak 13:10-14:00
Saobraćajna Edita Čaušević ponedjeljak 13:10-14:00
Enigmatska Mirsad Korić ponedjeljak 13:10-13:55
Košarkaška /M-Ž/ Naser Hadžić srijeda I smjena 19:10-20:30
Odbojkaška /M-Ž/ Naser Hadžić srijeda II smjena 19:10-20:30

 

 

 

TERMINI ODRŽAVANJA SEKCIJA U SMJENI UČENIKA I-2, II-2, III-2, IV-2, V-2, VI-2, VIII-2, IX-1, IX-2
SEKCIJA

VODITELJ SEKCIJE

DANI U

SEDMICI

SAT
Literarno-novinarska (stariji) Đenana Herco petak 13:10-14:00
Klub anglista Samra Skokić- Hrnjičić četvrtak 13:10-13:35
Crveni križ Adisa Begović i Aida Mujezinović srijeda 12:20-14:00
Kreativna (mlađi) Dženita Mirvić ponedjeljak I smjena 11:35-13:10
Mladi tehničari Edita Čaušević četvrtak i srijeda 13:10-14:00
Mladi ekolozi Adisa Begović-Karahodža utorak I smejna 11:35-13:10
Religijska Kenan Trebinjac srijeda 13:10-14:50
Fudbalska (mlađi) Kenan Trebinjac utorak 13:10-13:50
Atletska Naser Hadžić četvrtak 13:10-14:00
Fudbalska Naser Hadžić ponedjeljak 13:10-14:00