VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA

DODATNA NASTAVA

60% Complete

DOPUNSKA NASTAVA

60% Complete

SEKCIJE

 

 

 

Poštovani roditelji!

Na ovoj stranici možete dobiti obavijest o terminu održavanja sekcija.

TERMINI ODRŽAVANJA SEKCIJA U SMJENI UČENIKA I-1, II-1, III-1, IV-1, VI-1, VI-2, VIII-1, VIII-2
SEKCIJA

VODITELJ SEKCIJE

DANI U

SEDMICI

SAT
Dramsko-recitatorska (stariji) Belma Kepeš ponedjeljak 13:10 - 13:50
Ekološko-demokratski tim Alma Prijović utorak 13:10 - 14:00
Vokalna grupa Amra Kadrić četvrtak 13:10 - 14:00
ROLE - PLAY Mirsad Korić srijeda 13:10 - 14:00
Enigmatska Mirsad Korić utorak 13:10 - 14:00
Religijska Maida Šahinović Drnda srijeda 12:25 - 14:00
Folklorna Dalida Tantula utorak 13:10
Literarno-recitatorska (mlađi) Jasminka Hadžić srijeda I smjena 11:30 - 12:20 II smjena 13:10 - 13:50
Muzička Alma Ljajić srijeda I smjena 11:35 - 12:20 II smjena 13:15 - 14:00
Kreativna (mlađi) Edina Sarić utorak I smjena 12:00 - 13:30

 

 

 

TERMINI ODRŽAVANJA SEKCIJA U SMJENI UČENIKA I-2, II-2, III-2, IV-2, V-1, V-2, VII-1, VII-2, IX-1
SEKCIJA

VODITELJ SEKCIJE

DANI U

SEDMICI

SAT
Recitatorska Velida Polovina-Jusović ponedjeljak 13:10-14:00
Mladi tehničari Majda Hadžić Crnikić srijeda II smjena 12:20
Saobraćajna sekcija Majda Hadžić Crnikić petak I smjena 12:20
Deutsch - AG Emina Srojil petak 13:10-14:00
Šareni svijet Nejra Solak utorak I smjena 11:30-13:00
Hor Samra Kučuk ponedjeljak 12:25-14:00
Crveni križ Adisa Begović-Karahodža utorak II smjena 12:25-14:00
Lutkarska Sanela Jahić-Salispahić utorak I smjena 11:30-13:00
Moderni ples Mervana Čuturić petak 13:10-13:50
Fudbalska Naser Hadžić ponedjeljak 13:10-14:00
Odbojkaška Naser Hadžić utorak 13:10-14:00
Košarkaška Naser Hadžić srijeda 13:10-14:00
Fudbalska (m) Naser Hadžić četvrtak 13:10-14:00