Osoblje

 

TEHNIČKO OSOBLJE

 
Amir Kapo Domar - ložač
Ermin Lagumdžija Ložač - čuvar
Ibro Kalafat Noćni čuvar
Mevludin Alihodžić Noćni čuvar
Hidajeta Eminović Higijeničar
Hasiba MenzilovićHigijeničar
Sabina Aganović Higijeničar
Nezira Omeragić Higijeničar