ZA RODITELJE

ŠKOLSKA 2017/2018. GODINA

PRAVA I OBAVEZE

60% Complete

VIJEĆE RODITELJA

60% Complete

INFORMACIJE

 

 

KONSULTACIJE

 

 

 

OBAVEZE ČLANOVA VIJEĆA RODITELJA

1. Da djeluje u interesu svakog djeteta u školi kao zajednici,

2. Da predlaže, učestvuje i animira roditelje u humanitarnim akcijama,

3. Da doprinosi poboljšanju uvjeta rada škole,

4. Da redovno i odgovorno prisustvuje sjednicama Vijeće roditelja,

5. Da informiše roditelje o zaključcima sa sastanaka Vijeća roditelja,

6. Da doprinosi razvoju obrazovnog i odgojnog sistema u školi,

7. Da aktivno učestvuje u poboljšanju uspjeha u učenju i vladanju u odjeljenju,

8. Da redovno predstavlja dešavanja u odjeljenju,

9. Da participira i animira roditelje u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promovišu odgojno-obrazovni rad u školi.

SPISAK VIJEĆA RODITELJA

 

Redni broj  Prezime i ime  Razred 
1.  Alić Nermina I-1 
2.  Oputić Adisa I-2 
3.  Camović Aldin II-1 
4.  Mahir Lejla II-2 
5.  Baltić Rabina III-1 
6.  Kuljić Maja III-2 
7.   Berberac Arman IV-1 
8.  Čustović Amela IV-2 
9.  Čomor Alisa V-1 
10.  Novalić Alma V-2 
11.  Mujanović Adnan VI-1 
12.  Imamović Enisa VI-2 
13.  Dizdarević Maida VII-1 
14.  Žigo Sead VII-2
15.  Fejzić Dćenan VIII-1 
16.  Dragović Zvjezdana IX-1 
17.  Osmić Ramiza IX-2