ZA UČENIKE

ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA

PRAVA I OBAVEZE

60% Complete

VIJEĆE UČENIKA

60% Complete

PRAVA I OBAVEZE

* Učenici/učenice trebaju poštovati početak nastave

* Trebaju se ponašati u skladu sa pravilima škole

* Trebaju voditi brigu o ličnoj higijeni i ne dolaziti našminkane u školu

* Trebaju se pristojno odjevati, primjereno godinama

* Učenici/učenice trebaju čuvati školsku imovinu

* Nije dozvoljeno duže zadržavanje u školskom dvorištu poslije nastave

* Učenici/učenice trebaju pokazati poštovanje prema ličnosti nastavnika /nastavnice i vršnjaka

* Učenici/učenice trebaju razvijati toleranciju i partnerski odnos sa vršnjacima