ZA UČENIKE

ŠKOLSKA 2016/2017. GODINA

PRAVA I OBAVEZE

60% Complete

VIJEĆE UČENIKA

60% Complete

FUNKCIJA VIJEĆA UČENIKA/UČENICA

- promoviranje interesa škole,

- prezentiranje stavova učenika/učenica,

- podsticanje angažiranosti učenika/učenica u radu škole,

- informiranje organa upravljanja i rukovođenja o važnim pitanjima za učenike škole

SPISAK VIJEĆA UČENIKA

Redni broj  Prezime i ime  Razred 
1.  Kalajdžić Merjem  I-1 
2.  Saličin Lana  I-2 
3.  Žutić Nejra  II-1 
4.  Džanko Muhamed  II-2 
5.  Čomor Maida  III-1 
6.  Kutješ Amna  III-2 
7.   Camović Merjem  IV-1 
8.  Garčević Amar  IV-2 
9.  Delibašić Harun  V-1 
10.  Vražalica Lamija  V-2 
11.  Leka Sara 
Komarica Hanan
VI-1 
12.  Balović Neira  VI-2 
13.  Balović Merima  VII-1 
14.  Nikšić Farah  VIII-1 
15.  Muhović Sanela  VIII-2 
16.  Hadžić Lamija  IX-1 
17.  Pekić Amina  IX-2