ZA UČENIKE

ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA

PRAVA I OBAVEZE

60% Complete

VIJEĆE UČENIKA

60% Complete

FUNKCIJA VIJEĆA UČENIKA/UČENICA

- promoviranje interesa škole,

- prezentiranje stavova učenika/učenica,

- podsticanje angažiranosti učenika/učenica u radu škole,

- informiranje organa upravljanja i rukovođenja o važnim pitanjima za učenike škole

SPISAK VIJEĆA UČENIKA

Redni broj  Prezime i ime  Razred 
1.  Džomba Ada I-1 
2.  Ćatić Iman I-2 
3.  Idrizi Hana II-1 
4.  Oković Adna II-2 
5.  Burović Vedad III-1 
6.  Pirić Amira III-2 
7.   Žutić Nejra IV-1 
8.  Hafizović Davud IV-2 
9.  Čomor Naida V-1 
10.  Omerspahić Ajna V-2 
11.  Camović Merjem VI-1
12.  Kantardžić Ahmed VI-2
13. 

Fazlibegović Farah

Fatić Ena

VII-1
14.  Zorlak Amina VII-2 
15.  Leka Sara VIII-1 
16.  Balović Neira  VIII-2 
17.  Malović Merima IX-1