PRAVA I OBAVEZE

- Roditelj bi u komunikaciji sa nastavnikom/nastavnicom trebao bit odgovoran i tolerantan

- Ostvariti pozitivnu saradnju uz uvažavanje ličnosti nastavnika/nastavnica i učenika/učenica

- Ne uključivati se u privatnost drugih (učenika/učenica, roditelja)

- Roditelji u školi trebaju imati adekvatno ponašanje i garderobu

- Nije poželjno razgovarati o djetetu van prostora škole i vremena predviđenog za informacije i roditeljske sastanke

- Roditelji ne trebaju podržavati dijete u lošim navikama

- Roditelji trebaju biti pozitivan primjer djetetu

- Roditelji se trebaju uključiti u život i rad škole

- Roditelji trebaju poštovati, uvažavati pravila JU OŠ "Velešićki heroji"O ŠKOLI

Osnovna škola „Velešićki heroji“ sagrađena je 1998. godine. Radovi na izgradnji škole započeli su 24.8.1996. godine.
Osnivač škole je Općina Novo Sarajevo. Upisana u registar škola br. 05-610-43/98. Registrirana je kod Kantonalnog suda Sarajevo broj rješenja: UF/I 2681/96 od 1.12.1998. godine. Registarski broj subjekta upisa: 2-14.