RAZREDNA NASTAVA

# Ime Prezime Zanimanje
1 Mervana Čuturić Nastavnik razredne nastave
2 Jasminka Hadžić Nastavnik razredne nastave
3 Dženita Mirvić Nastavnik razredne nastave
4 Dalida Tantula Nastavnik razredne nastave
5 Edina Sarić Nastavnik razredne nastave
6 Sanela Jahić - Salispahić Nastavnik razredne nastave
7 Adisa Begović - Karahodža Nastavnik razredne nastave
8 Arnela Kabahija Nastavnik razredne nastave


O ŠKOLI

Osnovna škola „Velešićki heroji“ sagrađena je 1998. godine. Radovi na izgradnji škole započeli su 24.8.1996. godine.
Osnivač škole je Općina Novo Sarajevo. Upisana u registar škola br. 05-610-43/98. Registrirana je kod Kantonalnog suda Sarajevo broj rješenja: UF/I 2681/96 od 1.12.1998. godine. Registarski broj subjekta upisa: 2-14.