TEHNIČKO OSOBLJE

# Ime Prezime Zanimanje
1 Amir Kapo Domar
2 Ermin Lagumdžija Ložač
3 Ibro Kalafat Dnevni čuvar
5 Hidajeta Eminović Spremačica
6 Hasiba Menzilović Spremačica
7 Sabina Aganović Spremačica
8 Nezira Omeragić Spremačica
7 Zehra Pamuk Spremačica
7 Nafija Pecar Servirka


O ŠKOLI

Osnovna škola „Velešićki heroji“ sagrađena je 1998. godine. Radovi na izgradnji škole započeli su 24.8.1996. godine.
Osnivač škole je Općina Novo Sarajevo. Upisana u registar škola br. 05-610-43/98. Registrirana je kod Kantonalnog suda Sarajevo broj rješenja: UF/I 2681/96 od 1.12.1998. godine. Registarski broj subjekta upisa: 2-14.