NOVOSTI  • Radionica
DAN ŠKOLE 2021.
  • Admin
  • Radionica
Prva proljetna izložba
  • Admin
  • Praznik
„HVATAČI SUNCA“
  • Admin
  • Radionica
Šumske priče u tegli
  • Admin
  • PRAZNIK
Dan pismenosti
  • Admin


O ŠKOLI

Osnovna škola „Velešićki heroji“ sagrađena je 1998. godine. Radovi na izgradnji škole započeli su 24.8.1996. godine.
Osnivač škole je Općina Novo Sarajevo. Upisana u registar škola br. 05-610-43/98. Registrirana je kod Kantonalnog suda Sarajevo broj rješenja: UF/I 2681/96 od 1.12.1998. godine. Registarski broj subjekta upisa: 2-14.