VIJEĆE UČENIKA

Redni broj Prezime i ime Razred
1. Hodžić Hanadi IV-1
2. Aganović Hana IV-2 
3. Kajgana Nidal V-1
4. Sadović Uma V-2
5. Šahat Lamija VI-1
6. Oković Adna VI-2
7. Aganović Nađa VII-1
8. Pirić Amira VII-2
9. Dautović Lajla VIII-1
10. Hrustemović Lejla VIII-2
11. Smajlović Lamija IX-1
12. Kutješ Amna IX-2


O ŠKOLI

Osnovna škola „Velešićki heroji“ sagrađena je 1998. godine. Radovi na izgradnji škole započeli su 24.8.1996. godine.
Osnivač škole je Općina Novo Sarajevo. Upisana u registar škola br. 05-610-43/98. Registrirana je kod Kantonalnog suda Sarajevo broj rješenja: UF/I 2681/96 od 1.12.1998. godine. Registarski broj subjekta upisa: 2-14.